Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest ARIA WRC Development Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy Ul. Józefa Piłsudskiego 28, 05-120 Legionowo (dalej „Administrator”).
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@ariadevelopment.pl lub za pomocą listu poleconego na adres siedziby Administratora, Ul. Józefa Piłsudskiego 28, 05-120 Legionowo.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez ARIA WRC Development Sp. z o.o. Sp. k. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W celu prawidłowej realizacji usług, świadczonych przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Spółki, oraz podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. hostingodawca, biuro rachunkowe itp.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora lub przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez ARIA WRC Development Sp. z o.o. Sp. k.
 9. Informacje o polityce cookies dostępne są na stronie https://ariadevelopment.pl/polityka-cookies/

Masz pytania?

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARIA WRC Development Sp. z o.o., Sp. K. w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez ARIA WRC Development Sp. z o.o., Sp. K. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, poczta e-mail dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od ARIA WRC Development Sp. z o.o., Sp. K. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej.